26 Ekim 2014 Pazar

Sevinçler Bizimle Gelmez


                                                    Hüsrev Hatemi
Sevinçler,yaşandıkları günlerin
Taşınmazlarıdır,hepsi
Hepsi ardımızda kalır..
Kimi sevinçler daha yüksektir,ne zaman başımızı çevirsek
Eski siyah beyaz bir film gibi titrek,
Eski günlerin doruklarında
Bir anıt misali görünür.
Sevaplar, yol arkadaşlarımız
Hayat yolunda yan yana yürürüz
Vicdan azapları başımızın belası,
Çıkış kapısı yolunda bu âlemin
Bizden hızlı yürürler önümüzde;
Ölüm kapısına bizden önce varır,
Alaycı bir bakışla beklerler bizi...
Ne sevinçler, ne kitaplar
Yanımızda sadece
Sevaplarla azaplar.

24 Ekim 2014 Cuma

Ali İffet Bey

                                         Ali İffet Bey(1869Girit-1941 İzmir)
1869 da Ali İffet Bey,Arapzade Mustafa Esad Bey’in  oğlu olarak Girit’in Resmo şehrinde doğar.Resmo’da idadi(lise)tahsilini bitirir.Özel olarak da İslam Hukuku ve Mesnevi okur.Girit’te memuriyet hayatı başlar ve Girit’in Osmanlı ülkesinden ayrılmasıyla İstanbul’a gelir.Adliye memuriyetlerinde bulunur.Meşrutiyet ilanında Üsküp Adli  İdaresinde İstinaf Mahkemesi Başmemurudur. Envar-ı Hürriyet adında bir gazeteyi Üsküp’te yayınlar.İkinci Meşrutiyet döneminde,Üsküp memuriyetinden istifa ederek İstanbul’a gelir ve Hürriyet gazetesi başmuharriri olur.Aynı dönemde,İstanbul Hukuk Mektebinde sınav geçirerek Avukatlık yapma hakkını kazanır.Bundan sonra Emniyet teşkilatına girer.Beyoğlu Emniyet müdürlüğü yapar.Birinci Dünya Savaşı yılında,1914 de İzmir Emniyet müdürüdür.Fakat vali Rahmi Bey ile geçinemez.Kendi isteğiyle emekli olur.Sonra emeklilik dışında mesela avukatlık gibi bir işi olup olmadığını öğrenemedim.1937 de “Gazellerim”adlı kitabını kendisi bastırdığına göre sağ olduğu belli.Ayrıca benim elimdeki Gazellerim nüshasını da dostlarından Naci Bey’e el yazısıyla sunuş cümlesi yazarak Aralık 1938 de imzalamış.Ölüm yılının 1941 olduğunu,internetten öğrendim(O.Topoğlu)
                           Gazellerim adlı eseri 53 sayfa ve 20 ci sayfaya kadar başka şair ve yazarların kendsi ve şiirleri hakkında yazdığı”takriz”lere ayrıldığından aslında 33 sayfadan ibaret.Bu kitaba takriz yazanların çoğunluğu manzum takriz yazmağı seçmiş.Tahir Olgun, Bay Ahmed Remzi,muallim Abdurrahman Şeref Bey,Abdülaziz Mecdi Tolun,İbnülemin Mahmut Kemal Bey,Müderris Ferid Kam,Suud Yavsi,Hüseyin Siret Bey,Muhyiddin Raif Bey,Midhat Cemal Kuntay,Kıbrıslı Bay Salim,İstepan Hilmi Gordikyan,Üsküdarlı Bay Salih Saim gibi isimlerin yazdığı “takrizler”kitabın ilk 20 sayfasını kaplamış.Kitap İstanbul Nümune Matbaasında basılmış.Fiyatı 50 kuruş.Kendi kitabına kendisinin yazdığı önsöz”Tevfik Allah’tandır1diye bitiyor.Bu da kitabına sunuş yazısı yazan Abdülaziz Mecdi,İbnülemin ve Tahir Olgun gibi isimlerin dostluğunu kazanma sebebini  açıklar gibi.İffet Bey hem meşrutiyetçi,hem de Müslüman görüşünü terk etmemiş aydınlardan
                                                         Gazelleri
Vezin hatası yapmıyor ve doğru kelimeler kullanıyor.Fakat gazellerde lirizm ve özgünlük az,kopya ve intihal olmayan kalıplar biraz fazla.Örnekler:”Her yerde seni görmedeyim hâzir ü nâzır-Ben cinnet-i sevdâya giriftârım Efendim”  Biz bu dehrin intifa-i ni'metinden geçmişiz-Hub ü zişt-i hâdisâtın hikmetinden geçmişiz"  "Hakiki âşık-ı şûride kalb-i dâğdâr ister-Gönül,derdâşinâ-yi aşk u sevdâ bir nigâr ister"
                                                       Sonuç
Ali İffet Bey meşrutiyet taraftarı.Fakatİslam ve Tasavvuf neşesini terk etmemiş.Hayatı mütevazi görevlerle geçiyorken İzmir Emniyet Müdürü olmuş.Fakat bu görevden de erken ayrılmış.azellerinin birinden anlaşıldığına göre Zehra adında bir kızını kaybetmiş ve bu acıyı hep içinde yaşatmış.Ölüm tarihi doğruysa ölümünde 72 yaşındaymış.Dışarıda İkinci Dünya savaşı sürerken o Ölüm karşısında mütarekeyi kabul etmiş.Akrabaları ve sevenlerinden hayatta olanlar varsa ve bu yazıyı gördülerse Kültür Gündemi Sayfası ile bilgilerini paylaşmalarını rica ediyorum.
Kaynaklar İbnülemin Mahmut Kemal İnal.Son Asır Türk Şairleri .İffet Maddesi.
Gazellerim.Ali İffet.Nümune Matbaası 1937